חיפוש
סגור את תיבת החיפוש

תקנון ותנאי שימוש באתר (להלן: "התקנון")

ברוכים הבאים לאתר "שחף בריכות וספא" – באתר תוכלו למצוא מגוון רחב ומקצועי של מוצרים בתחום הבריכות, ג'קוזי, המתנפחים והמוצרים המתאימים ומשלימים לים ולבריכה. 

באתר מנוסחים לעיתים בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד והם מתייחסים לגברים ולנשים כאחת. הוראות תקנון זה יחולו על כל שימוש ורכישה שיעשו על ידי הלקוח באתר זה והתקנון מהווה חוזה התקשרות מחייב בין הלקוח לבין האתר, לכל דבר ועניין.

האתר הינו חנות וירטואלית המופעלת ע"י חברת שחף בריכות וספא השימוש והקניה ב-"שחף בריכות וספא" כפופים לתנאים המפורטים בתקנון זה. אנא קרא תקנון זה בקפידה שכן השימוש באתר – "שחף בריכות וספא" מותנה בהסכמתך לתנאים הקבועים בו כלשונם. כל המבצע פעולת רכישה באתר "שחף בריכות וספא" מצהיר בעצם ביצוע הרכישה – כי הינו מודע לתקנון באתר ולכללים החלים על רכישת מוצרים באתר "שחף בריכות וספא", כי הוא מכיר כללים אלה, מסכים לתחולתם על פעולת הרכישה וכי לא תהיה לו ו/או למי מטעמו כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כנגד _שחף בריכות וספא ו/או מפעילי האתר ו/או מי מטעמם, מלבד טענות הקשורות בהפרת התחייבות שחף בריכות וספא ו/או מפעילי האתר על פי תקנון זה.

"ביטול עסקה בהתאם לתקנות הגנת הצרכן (ביטול עסקה), התשע"א-2010 וחוק הגנת הצרכן, התשמ"א-1981"

1.  תנאי השתתפות

רשאי לבצע פעולה באתר, כל אדם תושב מדינת ישראל בן 18 ומעלה (וכן חברה המאוגדת כדין לפי חוקי מדינת ישראל והרשומה ברשם החברות בישראל ) אשר ברשותו כרטיס אשראי תקף של אחת מחברות האשראי המצוינות להלן ושהינו בעל חברות האשראי הינן: ישראכרט, ויזה כ.א.ל, ויזה אלפא, דיינרס קלאב ישראל בע"מ, אמריקן אקספרס בע"מ, ישראכרט בע"מ. מבלי לגרוע מהאמור לעיל ,תנאי מוקדם לאישור פעולה באתר הוא אישור של חברת אשראי דרכה התחייב המשתתף לבצע את הרכישה ,לעסקת הרכישה שעליה התחייב.

2.  המוצרים המוצעים

במקרה שאזל מוצר מהמלאי בשל נסיבות שלא היו ידועות בעת ההזמנה, תהיה רשאית "שחף בריכות וספא" להודיע ללקוח על ביטול הקניה, במקרים אלו הלקוח לא יחויב ," ושחף בריכות וספא " תעשה את המיטב ותציע ללקוח מוצר חלופי.

עדכון מחירים – המחירים באתר נעשים על בסיס יום יומי . היה ונפלה טעות אנוש חריגה בלבד , השמטת ספרה , טעות בהקלדה , "שחף בריכות וספא" מצהירה שטעויות מסוג זה יכולות להיעשות אך ורק , בתום לב , ויש לראות בהם טעויות אנוש , היה וישנה טעות במחיר באתר , או יש ספק לגבי מחיר מסוים נא ליצור קשר מייד עם שירות הלקוחות באמצעות המייל: sh1.pools@gmail.com  או באמצעות טלפון  08-6331761

כל המוצרים המוצעים במסגרת המכירה חדשים לחלוטין (סוג א`) באריזותיהם וזכאים לכל תנאי האחריות והשירות המקובלים.

פרטים נוספים לגבי המוצרים ו/או השירותים המוצעים ,ניתן לקבל ע"י שירות הלקוחות שלנו בטלפון_08-6331761   ו/או ע"י פנייה באתר של "שחף בריכות וספא" תחת לשונית שירות לקוחות 

או/ו בווטאסאפ  המופיע באתר או/ו במייל sh1.pools@gmail.com  ופנייתכם תענה בהקדם.. ניתן להתעדכן בתנאי האחריות -כפי שמופיע באתר .

התמונות המוצגות באתר הינן להמחשה בלבד ואינן מחויבות.

למרות המאמץ המושקע  באתר, על מנת שהמוצרים והשירותים והמידע המצוי בו יהיו מלאים, מדויקים ועדכניים, עשויים להימצא באתר, בתום-לב, אי-דיוקים ו/או שגיאות. החברה תפעל לתיקון מיד לכשיתגלו. 
יחד עם זאת ככל שמדובר בטעות בתום לב, החברה לא תישא בכל אחריות בגינם.

האחריות הבלעדית למוצרים ,אספקתם, איכותם, טיבם, עמידותם, ויכולותיהם חלה על ידי יבואני המוצרים בהתאמה, ובהתאם לתעודות האחריות המצורפת לכל מוצר שיירכש באמצעות האתר.
המבצעים פעולות באתר מצהירים כי תוכן סעיף זה הובא לידיעתם וכי לא תהא כל טענה כנגד בעלי האתר ו/או מי מטעמם בקשר לכך

במוצרים כגון : מתנפחים – לא תחול האחריות.

3. פרטי המשתמש

בעת ביצוע הקנייה באתר תידרש להכניס למערכת את הפרטים הבאים :ת.ז /ח.פ ,שם פרטי, שם משפחה, שם, חברה, טלפון, יישוב, מיקוד, דואר אלקטרוני, ופרטי תשלום.

הגשת פרטים אישיים כוזבים הינה עבירה פלילית. נגד מגישי פרטים כוזבים יינקטו צעדים משפטיים ,לרבות תביעות נזיקין בגין נזקים שעלולים להיגרם לשחף בריכות וספא.

בעת רכישת מוצרים באמצעות האתר הנך מצהיר/ה על הסכמתך לתנאים המפורטים בתקנון זה ולכן אין ולא יהיו לך כל תביעות, טענות ו/או דרישות כנגד מפעילי האתר ו/או שלוחיהם ועובדיהם.

כרגע האתר פועל ללא שירותי סריקה אוטומטים.

  4. תשלום ואספקה 

לאחר סיום ביצוע הרכישה הלקוח עדיין לא יחויב בגין ההזמנה אלא רק יתבקש אישור בלבד מחברת האשראי של הלקוח בגין המוצר לפי מס` התשלומים אשר ביקש.
החיוב יבוצע רק לאחר וידוא כי המוצר נמצא במלאי וניתן לספק את המוצר.
המחירים באתר "שחף בריכות וספא" כוללים מע"מ    אלא אם הינכם תושבי אילת  ובנוסף נשלח לכתובת אילתית ו/או נאסף על ידכם מהחנות .

ניתן לבטל רכישת מוצר עד 14 ימים ממועד ההזמנה, הביטול ייעשה אך ורק בהודעה שתישלח באמצעות דואר אלקטרוני להנהלת החברה , והנהלת החברה אישרה את הביטול.
על פי חוק אם סופק המוצר חלה חובת החזרת המוצר אל מחסני החברה ע"י הרוכש אך ורק אם לא נפתח וכאשר הוא ארוז באריזתו המקורית ולא נעשה בו כל שימוש.

על אף האמור לעיל ,ניתן לבטל עסקה לרכישת מוצר בתוך 12 שעות מביצוע ההזמנה (ובתנאי שהמוצר לא סופק למזמין או הועבר לחברת ההובלות ) ללא כל חיוב בדמי ביטול על ידי הודעה  בדואר אלקטרוני.  מעבר לזמן שצוין יחויב המזמין בדמי ביטול (באמצעות כרטיס האשראי) בשיעור של % 5 ממחירו הכולל של המוצר.

אם הועבר המוצר לחברת ההובלות או סופק ללקוח אזי יתווספו לדמי הביטול גם הובלות (הלוך וגם חזור). 

אספקת המוצרים תתבצע לבית הלקוח ו/או לכל מקום ו/או בכל דרך שהיא שתתואם עם הלקוח, וכל זאת בהתאם ובכפוף לתנאי האספקה של ספקי המוצרים ו/או חברת המשלוחים .

מובהר בזאת כי במידה ואין ביכולתם של חברות המשלוחים אפשרות לבצע את משלוח המוצרים לבית הלקוח מכל סיבה שהיא לרבות בשל מיקומו של בית הלקוח או בשל תנאי אספקה של ספקי המוצרים ו/או חברת המשלוחים,  הלקוח יהיה רשאי לאסוף את המוצרים מן הספק ו/או מכל גורם אחר המחזיק במוצרים עד לא יאוחר מחלוף 10 ימים מהודעתה של "שחף בריכות וספא" ללקוח, ובמקביל יזוכה הלקוח במלוא מחיר ההובלה, להוציא בזאת מכרזים ומכירות מיוחדות בהם דמי המשלוח ודמי הטיפול במוצר מאוחדים בסכום אחד. 

יש לעיין ברשימת האזורים החריגים למשלוחים –  לרשימת האזורים החריגים. הזמנה לאזורים חריגים תחוייב בעלות בהתאם לפי המוצר.

במקרה של איסוף עצמי חובה לוודא מראש שהמוצר ישנו ולתאם איסוף עם אתר "שחף בריכות וספא" כמו כן לקוח שיבצע איסוף עצמי לא יחויב בדמי משלוח!

5. ברירת דין ומקום שיפוט

התנאים המובאים לעיל ולהלן ,פרשנותם ואכיפתם נשלטים על ידי חוקי מדינת ישראל בלבד. כל העסקאות המתבצעות באמצעות אתר זה הנן כפופות לדין הישראלי בלבד וכל הליך משפטי בגין כל עילה שמקורה בפעולה משפטית שהתבצעה באתר זה יתברר בבית המשפט מוסמך באילת בלבד. הגישה לאתר זה וביצוע עסקאות באמצעותו מוגבלות אך ורק למשתמשים מישראל.

6. תנאים נוספים

שחף בריכות וספא לא תישא במישרין או בעקיפין באחריות כלשהי לכל מקרה שבו רכישה של משתתף לא תתקבל במערכת ו/או לכל בעיה טכנית ו/או אחרת המונעת ממשתתף לרכוש מוצרים.

שחף בריכות וספא לא תישא באחריות לפעילות בלתי חוקית על ידי משתתפי המכירה או כל גורם אחר שאינו בשליטתה המלאה.

שחף בריכות וספא שומרת לעצמה את הזכות לסגור את האתר ולבטל את המכירה על פי שיקול דעתה ,בין היתר באם יתברר לה שמתבצעת באתר פעילות בלתי חוקית.

שחף בריכות וספא שומרת לעצמה את הזכות לשנות מחירים ללא כל הודעה מוקדמת.

מבלי לגרוע מהאמור לעיל ,במידה וגורמים ו/או אירועים שאינם בשליטת בעלי האתר ו/או מפעיליו יעכבו ו/או ימנעו את קיום מכירת המוצרים באופן מלא או באופן חלקי , ובדרך כלשהי , ו/או את אספקת המוצרים שפורסמו באתר במועדים שנקבעו, ו/או אם יפגעו תקלות במחשוב ו/או מערכות הטלפון ו/או כל גורם תקשורת אחר בהשלמת תהליך הרכישה ,ו/או אם בשל פעולת איבה, ו/או שביתה ו/או השבתה ו/או גיוס מילואים בהיקף מיוחד ו/או כל גורם אחר שהינו בגדר כוח  ימנע ו/או ייפגע תהליך רכישת המוצרים ו/או אם יחולו שינויים בשיעורי המס ו/או היטלים החלים על המוצרים בין מועד פרסום המוצר לרכישה לבין מועד האספקה המתוכנן על פי מועד רכישת המוצר ,רשאית שחף בריכות וספא להודיע על ביטול הרכישה, כולה או חלקה.

במידה ותחול טעות בהדפסה, בתיאור המוצר, ו/או במחירו, בתנאי התשלום , בתמונת המוצר או בכל חומר הדפסה אחר ,או בקבלת הנתונים ממבצע פעולה באתר, רשאית שחף בריכות וספא אך לא חייבת, לבטל את הרכישה הספציפית.

7. אחריות מוגבלת

החברה אינה ולא תהיה אחראית כלפי הרוכש לכל נזק ישיר, עקיף, גופני ו/או נפשי, מיקרי,מיוחד או תוצאתי ו/או כל נזק אחר, לרבות, מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, דמי נזיקין בגין אובדן שימוש, נתונים ו/או בגין אובדן רווחים ישירים או עקיפים, הנובעים או קשורים בדרך כל שהיא בשימוש, העתקה ו/או הצגה של האתר ו/או שימוש במוצרים. בכל מקרה לא יעלה גובה הפיצוי ללקוח/רוכש/צד ג', על סכום הרכישה אותו שילם לחברה

** המחירים המיוחדים לתושבי אילת הינם בהתאם לחוקי מע"מ – מחיר תושב אילת ללא מע"מ

בכל מקרה של הובלה שאינם לאילת או באר אורה יחויב הלקוח בנוסף להובלה במע"מ

שחף בריכות וספא שומרת על זכותה לשנות תקנון וכללי השתתפות אלו מזמן לזמן.

8. פרטיות – אבטחה באתר SSL

1. החברה נוקטת באמצעי הזהירות המקובלים על מנת לשמור, ככל האפשר, על סודיות המידע. 
כל העברה של מספר כרטיס אשראי מהאתר נעשית באופן מוצפן אך בקיום מקרים שאינה בשליטתה ו/או הנובעים מכוח עליון, החברה לא תהא אחראית לכל נזק מכל סוג שהוא, עקיף או ישיר, שייגרם למשתמש ו/או למי מטעמו עם מידע זה יאבד או אם יעשה בו שימוש לא מורשה אלא אם כן נגרם עקב רשלנות של החברה. כל פרטי כרטיסי האשראי אינם נשמרים בשרתי החברה כלל.
2 .הצהרת פרטיות:
המחויבות שלנו להגנת הפרטיות. הפרטיות שלך חשובה לנו. 
כדי לשפר את ההגנה על הפרטיות שלך אנחנו מספקים מידע זה לגבי מדיניות הגנת הפרטיות שלנו ואודות האפשרויות העומדות בפניך בעת השהות באתר וככל הנוגע להתנהלות שלנו לגבי איסוף מידע באתר.
כדי לוודא את מודעות המבקרים באתר, מופיע מידע זה הן בדף הבית של האתר והן בכל נקודה שבה נדרשים פרטי מידע אישיים.

בעת שימוש באתר נאסף עליך מידע.
חלק מהמידע מזהה אותך באופן אישי, כלומר בשמך, כתובתך, הדוא"ל שלך, מספר הטלפון שלך ועוד.
זהו מידע שאתה מוסר ביודעין בעת מילוי טופס הזמנה/רכישה.
חלק מהמידע הנאסף הינו מידע סטטיסטי שאינו מזהה אותך אישית ואינו נשמר ביחד עם פרטיך.
למשל, באליו עמודים צפית, מהיכן הגעת לאתר, כתובת ה IP שלך ועוד.
חלק מהנתונים שנאספו נשמרים במאגר המידע של החברה ובאחריותה.

המידע שאנו אוספים:
בעמודים באתר שבהם ניתן להזמין מוצר או שירות, להזמין מידע וכו', נדרש מידע כמפורט:
שם, ת.ז., כתובת, דוא"ל, טלפון, מספר כרטיס אשראי וכו'.
לעיתים ניתן לרשום מידע הרלוונטי לאדם אחר, למשל, כשמזמינים מתנה לאדם אחר, 
רושמים לגביו שם, ת.ז., דוא"ל, כתובת, טלפון וכו'.

מה אנחנו עושים עם המידע:
במידע הנמסר לשם ביצוע הזמנה של מוצר, שירות או מידע, אנו עושים שימוש אך ורק למטרת ביצוע אותה מטלה והמטלות הנגזרות ממנה (למשל חיוב הצרכן, הוצאת קבלה וכו').
המידע אינו מועבר לכל גורם אחר, למעט ככל הנדרש להשלמת המטלה (כגון לחברת האשראי).

החברה רשאית לעשות שימוש בפרטים שנמסרו על-ידי המשתמש במועד ההרשמה לאתר ו/או בעת השימוש באתר על מנת ליצור עימו קשר ולעדכן אותו בדבר מבצעים באתר ו/או בנוגע לשירותים נוספים המוצעים על-ידי החברה או על-ידי אחרים עימם תתקשר החברה- רק אם במעמד ההרשמה החבר הסכים במפורש לכך. בנוסף, החברה רשאית לעשות שימוש במידע הנ"ל כחלק מנתונים סטטיסטיים שנאגרים על-ידה לשם שימוש לצרכיה. החברה גם תהיה רשאית להשתמש במידע כאמור כחלק מנתונים המועברים לצד ג', וזאת בכפוף לכך שמידע זה לא יזהה את המשתמש בשמו או פרטי זהותו.

 

קניה מהנה.

 

לא ניתן להחזיר כלל מוצרים שנופחו באוויר או שמולאו במים (מתנפחים, מתנפחי מים, משאבות ובריכות)!

דילוג לתוכן